Wyniki z poszczególnych konkurencji

Dziecięca eskorta podczas meczu Brazylia vs. Japonia

W II etapie rekrutacji do Dziecięcej Eskorty wzięło udział 119 osób. W załączniku przedstawiamy wyniki z poszczególnych konkurencji.

Zmagania podzielone były na dwie części. W pierwszej dzieci rozwiązywały test, za który można było otrzymać maksymalnie 15 punktów w kategoriach 8-12 lat oraz maksymalnie 10 w kategorii 7 lat.

Punkty za rysunek pt. "Moje sportowe marzenie" przyznawane były według kryteriów: staranność (0-3 pkt), czytelność przekazu (0-3 pkt) oraz oryginalność pomysłu (0-4 pkt). Maksymalna ilość punktów przyznawana za rysunek wynosiła 10 dla wszystkich kategorii wiekowych.

W jury zasiadały następujące osoby:

  1. Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Golema 
  2. Dariusz Szrejder, CIRS
  3. Tomasz Szkwarek, CIRS
  4. Jarosław Leszczyszyn, Spółka Wrocław 2012
  5. Izabela Maleszczuk, Spółka Wrocław 2012

Druga część sobotniej rekrutacji odbywała się na boisku. Każdy uczestnik wziął udział w dwóch konkurencjach: żonglowaniu piłką oraz slalomie z piłką między pachołkami. Za konkurencje sportowe można było otrzymać maksymalnie 24 punkty:

  • osoba z najlepszym wynikiem otrzymywała 12 punktów,
  • osoba z 2 wynikiem 9 punktów,
  • z trzecim 6 punktów,
  • z czwartym 3 punkty,
  • z piątym 1 punkt. 

Kategorie wiekowe 8-12 lat miały po dwie próby, natomiast 7-latki miały 3 próby. Pod uwagę były brane zawsze najlepsze próby. Osoby z takim samym wynikiem dostawały taką samą liczbę punktów.