Dziecięca Eskorta - plan II etapu rekrutacji

Dziecięca eskorta podczas meczu Brazylia vs. Japonia

W najbliższą sobotę 13 października od 11.40 do 17.00 odbędzie się II etap konkursu, który wyłoni Dziecięcą Eskortę. Dzieci, które przeszły przez I etap rekrutacji zapraszamy wraz z rodzicami do CH Magnolia przy ul. Legnickiej 58.

 

II etap rekrutacji składa się z testu pisemno-rysunkowego oraz z konkursów sprawnościowych. Dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów w teście sportowym oraz w konkursach sprawnościowych, w podziale na kategorie wiekowe i płeć zostaną zakwalifikowane do dziecięcej eskorty na mecz Japonia-Brazylia.

Prosimy, aby wszyscy uczestnicy II etapu posiadali ze sobą strój sportowy.

Poszczególne konkurencje odbędą się według następującego planu:

 • 11.00 – 11.40 rejestracja dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku 11 i 12 lat w Punkcie Informacyjnym (czerwony namiot Mojej Rodziny)
 • 11.40 otwarcie/przywitanie uczestników
 • 11.50 – 12.20 konkurencje dla dzieci w wieku 11 i 12 lat

  11-latki rozwiązują test i rysują
  12-latki biorą udział w zawodach sportowych
 • 12.00 - 12.50 rejestracja dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku 7 i 8 lat w Punkcie Informacyjnym (czerwony namiot Mojej Rodziny)
 • 12.30 – 13.00 konkurencje dla dzieci w wieku 11 i 12 lat

         12-latki rozwiązują test i rysują
         11-latki biorą udział w zawodach sportowych

 • 13.00 - 13.50 rejestracja dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku 9 i 10 lat w Punkcie Informacyjnym (czerwony namiot Mojej Rodziny)
 • 13.10 – 14.00 konkurencje dla dzieci w wieku 7 i 8 lat

          7-latki rozwiązują test i rysują
          8-latki biorą udział w zawodach sportowych

 • 14.00 ogłoszenie wyników dla dzieci w wieku 11 i 12 lat (wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników II etapu rekrutacji w tej kategorii wiekowej)
 • 14.10 – 14.50 konkurencje dla dzieci w wieku 9 i 10 lat

         10-latki rozwiązują test i rysują
         9-latki biorą udział w zawodach sportowych

 • 15.00 – 15.50 konkurencje dla dzieci w wieku 7 i 8 lat

         8-latki rozwiązują test i rysują
         7-latki biorą udział w zawodach sportowych

 • 16.00 – 16.40 konkurencje dla dzieci w wieku 9 i 10 lat

         9-latki rozwiązują test i rysują
         10-latki biorą udział w zawodach sportowych

 • 16.40 ogłoszenie wyników dla dzieci w wieku 7 i 8 lat (wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników II etapu rekrutacji w tej kategorii wiekowej)
 • 17.10 ogłoszenie wyników dla dzieci w wieku 9 i 10 lat (wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników II etapu rekrutacji w tej kategorii wiekowej)
 • 17.20 finał rekrutacji i wręczenie certyfikatów dla 22 dzieciDziecięcej Eskorty na mecz Japonia – Brazylia w dniu 16.10.2012

Rodziców i opiekunów prosimy o zabranie dowodów tożsamości, natomiast dzieci powinny posiadać legitymację szkolną. 

Poszczególne punkty programu i godziny mogą ulec drobnym przesunięciom.