Oświadczenie Organizatora Rekrutacji do dziecięcej eskorty na mecz Japonia - Brazylia

Mając na względzie ilość zgłoszonych dzieci do każdej z grup i postanowienia regulaminu, szczególnie w §3 p.6, p. 7, p.10 i p. 11, Organizator postanawia:

  1. W grupie, do której zgłoszono mniej niż 10 dzieci, do drugiego etapu przechodzą wszystkie osoby.
  2. Z pozostałych grup do drugiego etapu przechodzi po 10 dzieci z największą ilością głosów.
  3. Pula przeznaczona na lucky loserów została zwiększona do 23 dzieci z największą ilością głosów ze wszystkich kategorii.
  4. W sumie do drugiego etapu przechodzi 130 osób.