Trening Słuchowy Magdaleny Krawczun - SZKOLENIE

Szkolenie przygotowane jest dla rodziców i osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi (studenci, opiekuni, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy, trenerzy fitness).

W programie szkolenia zaprezentowanie będą i omówione trzy rodzaje zajęć:

I. Poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych w przedszkolu, żłobku lub w domu

II. Grupowe zajęcia muzyczno-ruchowe DZIECKO+RODZIC
(można je prowadzić np. w domach kultury, w klubach fitness lub w przedszkolach, żłobkach jako zajęcia pokazowe dla rodziców)

III. Wspieranie indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej lub innej poprzez ruch i muzykę

Ważne informacje: 
Szkolenie będzie krótkie, ale bardzo praktyczne i intensywne (2,5h)
Cena: 50 zł + 40 zł (pomoc dydaktyczna: książka i płyta)
Miejsce szkolenia: Twórczy Dom Kobiet, ul. Australijska 42, Wrocław (Muchobór mały)

Termin: 19 lipca 2017  
Godz. 17:30 

Dla każdego uczestnika – certyfikat ukończenia szkolenia, który podnosi kwalifikacje. 
Zapisy (sms lub telefonicznie) pod nr tel. 519-875-333 do dnia 10.07.2017 r.

Warto zabrać ze sobą: wygodny strój sportowy, butelkę wody do picia podczas szkolenia. Uczestnicy będą ćwiczyć w skarpetkach lub na boso. 

Uczestnicy szkolenia: 

- Podniosą poziom wiedzy i umiejętności zawodowych

- Wykorzystają zdobyta wiedzę i umiejętności w swojej pracy

- Zostaną zainspirowani nowymi pomysłami

- Nauczą się prostych piosenek połączonych z ruchem

- Dowiedzą się o czym należy pamiętać podczas prowadzenia zajęć wykorzystujących ruch i muzykę

- Poznają pomoce dydaktyczne, które można wykorzystać w praktyce

- Dowiedzą się jak pracować z dzieckiem korzystając z muzyki, dźwięków, śpiewu, ruchu

- Zdobędą umiejętności potrzebne do tego, aby za pomocą muzyki i ruchu uatrakcyjnić terapię logopedyczną lub wspomagać terapię logopedyczną

- Otrzymają konkretne scenariusze do pracy z dziećmi. 


Osoba prowadząca szkolenie:

mgr Magdalena Krawczun – absolwentka logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, dyplomowany pedagog specjalny i wychowania przedszkolnego, praktyk prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, autorka pomocy dydaktycznej i programu „Trening słuchowy Magdaleny Krawczun”, trenerka fitness, mama.

Bezpośredni kontakt do osoby prowadzącej i zapisy (sms lub telefonicznie) 
Tel. 519 875 333

Termin: 
19.07.2017 (środa), 17.30
Tagi: