Koncertowy Dzień Niepodległości – zagrają Arka Noego i Panny Wyklęte

Jak co roku wROCK for Freedom zaprasza na nadzwyczajny koncert z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku Dzień Niepodległości będzie obchodzony rodzinnie.

11 listopada we wrocławskiej Hali Stulecia wystąpi uwielbiany, nie tylko przez najmłodszych - zespół Arka Noego oraz znany już publiczności historyczno-muzyczny projekt Panny Wyklęte, który reprezentować będą wspaniałe polskie wokalistki:  Halinka Młynkowa, Ania Rusowicz, Marcelina, Ania Brachaczek, Ania Witczak, Kasia Malejonek i  Gonix oraz zespół Maleo Reggae Rockers.

Arka Noego powstała w 1999 r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki "Tato". Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu "Ziarno" zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami  i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Piosenki zespołu mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla "małych i dużych". Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra 8 muzy­ków (Arka gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

Panny Wyklęte to projekt autorstwa Dariusza Malejonka i zespołu Maleo Reggae Rockers. Do współpracy muzycy zaprosili wokalistki polskiej sceny muzycznej reprezentujące różnorodność stylową, które "wyśpiewują, wykrzykują i wyszeptują" przejmujące historie Wyklętych, widziane oczami żon, matek, żołnierek i też samej historii. Utwory oddają uczucia, które towarzyszyły tamtym ludziom i tamtym czasom. Słowa wbudowane są w niezwykłą muzykę tak różnorodną jak różnorodne są teksty i ich autorki.

Spotkajmy się 11 listopada we Wrocławiu i razem świętujmy Dzień Niepodległości!

Dla młodzieży uczącej się i studentów przygotowane są  bilety w ulgowych cenach, natomiast dzieci do lat 7 pod opieką rodziców zapraszamy bezpłatnie.

Do wydarzenia mozna dołączyć także na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1271095039602119/

Bilety :

miejsca siedzące (trybuny):
normalne: 45 zł – przedsprzedaż, 50 zł w dniu koncertu
uczniowie i studenci: 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł w dniu koncertu
miejsca stojące (płyta):
normalne: 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł w dniu koncertu
uczniowie i studenci: 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł w dniu koncertu
 
dzieci do lat 7 pod opieką rodziców: wstęp wolny!

Bilety dostępne w sieci salonów Empik, Saturn i MediaMarkt w całej Polsce oraz w serwisach: www.biletin.pl, www.ticketpro.pl, www.biletyna.pl, rezerwacje: bilety@o2.pl.

 

źródło: materiały prasowe

Termin: 
11.11.2016 (piątek), 17.00
Tagi: