Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu na Miesiącu Rodziny

źródło: informacja prasowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu, podczas niedzielnych festynów rodzinnych na Wyspie Słodowej w ramach Miesiąca Rodziny będą prowadzić punkt informacyjno-edukacyjny, oferując porady i wiele materiałów na temat zdrowego stylu życia. Dorośli będą mogli skorzystać z pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu (badanie dedykowane osobom palącym tytoń, które chcemy przekonać do rzucenia nałogu, a także narażonym na wdychanie środowiskowego dymu tytoniowego, tzw. „biernym palaczom”). Najmłodszych uczestników zapraszamy do wspólnej zabawy i rozmowy o zdrowiu z wykorzystaniem komiksów, kolorowanek, rebusów.

Działanie to jest elementem kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, realizowanej przez inspekcję sanitarną w Polsce w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Kampania adresowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin i bliskich. Ma na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania i promowanie zdrowego stylu życia całej Rodziny.

Według badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne bez wskazań lekarza, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu, a 12% w środowisku O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. 

W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Tagi: