Dzieci pijących Dolnoślązaków

darmowa terapia w Klinice Terapii Uzależnień NADZIEJA
darmowa terapia w klinice NADZIEJA, źródło: materiały prasowe

Na terenie naszego województwa mieszka około 116 tysięcy dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym. Jest to dla nich niezwykle ciężka sytuacja - funkcjonują w stanie permanentnej niepewności i nie mają warunków do normalnego rozwoju emocjonalnego. Na szczęście można im pomóc. Jak?

Badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykazały, że na Dolnym Śląsku jest prawie 60 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. Dzieci, których rodzice piją, jest niemal dwa razy więcej. To właśnie najmłodsi ponoszą najcięższe konsekwencje ich nałogu. Dlatego one także powinny uczestniczyć w terapii swoich rodziców.

Paradoksalnie problem alkoholowy dotyka często rodzin sytuowanych, o dobrej sytuacji materialnej. Od rodzin dysfunkcyjnych różnią się tym, że potrafią zachować pozory normalności. Jednak niezależnie od statusu materialnego skutki zjawiska są dla najmłodszych podobne. Dzieciaki, znajdujące się w takim położeniu, różnie na nie reagują. Niektóre się wycofują i zamykają w sobie. Inne zaczynają sprawiać problemy wychowawcze. Niekiedy też próbują walczyć z nałogiem swoich rodziców. Wspólnym dla wszystkich czynnikiem jest zaniżone poczucie własnej wartości. Żeby się z tym uporać konieczne jest naprawienie więzi rodzinnych.

Dlatego właśnie Klinika Terapii Uzależnień Nadzieja w Siedlcu pod Wrocławiem proponuje formę terapeutyczną włączającą najbliższych uzależnionych. W ramach leczenia organizowane są spotkania, na których specjaliści tłumaczą mechanizmy nałogów, ich przyczyny i przebieg. W takich sesjach uczestniczyć mogą również dzieci, kiedy już nabiorą zaufania i odwagi do prowadzących terapię. W trakcie procesu leczenia zmienia się również relacja rodzic-dziecko. W niektórych przypadkach dopiero czas w klinice pozwala na prawdziwe poznanie córki lub syna, rozmowę, czy zabawę. Konsultacje, sesje i warsztaty urozmaicone są o weekendowe spotkania przy grillu, czy w pobliskiej standninie. Dzięki temu uczestnicy mogą przekonać się, ile satysfakcji i radości przynosi wspólne spędzanie czasu. Bez stresu, presji i alkoholu.

Są jeszcze miejsca na miesięczną darmową terapię! Pomoc można znaleźć na stronie Kiliniki Terapii Uzależnień Nadzieja lub witrynie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska.

Tagi: