Forum Rodziny - relacja

Piątkowe Forum Rodziny było okazją do spotkania się członków wrocławskich instytucji i organizacji, które pracują na rzecz wrocławskich rodzin. Uczestnicy wysłuchali wykładu i debaty oraz wzięli udział w warsztatach.

Rorum Rodziny rozpoczęło się wykładem "Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych", który poprowadził dr Mateusz Błaszczyk. Podczas wykładu zostały poruszone zagadnienia dotyczące między innymi sytuacji ekonomicznej rodzin z dziećmi, obowiązków opiekuńczych i wychowawczych, relacji między członkami rodziny oraz rozwodów. Prezentację można pobrać z załącznika, który znajduje się poniżej .

Kolejnym punktem Forum Rodziny była debata "Potrzeby, problemy, wyzwania i nadzieje rodziny we Wrocławiu", w której uczestniczyli: dr Mateusz Błaszczyk, dyr. Dominik Golema, Urszula Neuman oraz ks. Janusz Gorczyca.

Ostatnim, trzecim punktem Forum Rodziny były warsztaty. Uczestnicy mieli do wyboru warsztaty "Wspólpraca międzyosobowa", prowadzone przez Justynę Pater z Centrum Edukacji Społecznej oraz "Współpraca międzysektorowa", które zostały poprowadzone przez Marcina Spitalniaka, wiceprezesa Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum Rodziny za obecność.

Zdjęcia Marcin Nykiel.