”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąTransprojekt GeotechnikaGeotechnika – usługi w Poznaniu

Transprojekt Geotechnika to firma, która już od wielu lat związana jest z branżą geologiczną. Nasz zespół stanowią doświadczeni inżynierowie wykonujący badania gruntu w terenie (badania geologiczne, badania geotechniczne) oraz pracownicy laboratorium badawczego. Usługi geologiczne obejmują m.in. wiercenia ręczne i mechaniczne, sondowanie dynamiczne, sondowanie statyczne (sonda CPT, sondowanie CPTU), pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych. Wykonujemy badania geologiczne w laboratorium, sporządzamy dokumentację geotechniczną, zapewniamy nadzory geotechniczne na placach budowy, ustalamy przyczyny spękań budynków. Zajmujemy się również hydrogeologią.

”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Tel.: 616394903
ul. Chłapowskiego 29
60-965Poznań
wielkopolskie
NIP: 7831670534
WWW:
FB -