KMR Consulting Robert MazurPrzygotowanie oceny ryzyka wybuchuhttps://kmrconsulting.pl/ocena-ryzyka-wybuchu/

Przygotowanie oceny ryzyka wybuchu jest profesjonalnym działaniem jakiego podejmujemy się w KMR Consulting. Przeprowadzamy Ocenę Ryzyka Wybuchu, wymaganą przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, Zakłady Ubezpieczeń. Nasze ekspertyzy wpływają na ocenę bezpieczeństwa miejsc pracy oraz na warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych. Indywidualnie wycenia się wielkość składki oraz kwotę odszkodowania. ORW opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

KMR Consulting Robert Mazur
Tel.: 690360998
Jutrzenki 14
05-850Ożarów Mazowiecki
mazowieckie
NIP: 6572378412
WWW: